Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési- és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Társaság weblapján (www.avernus-butor.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: www.avernus-butor.hu

Társaság adatai:

Név: Tóth Edith EV.(58211539)

Cím: 1095 BUDAPEST, MÁRIÁSSY UTCA 4.

E-mail: avernusbutorwebshop@gmail.com

Adószám: 76279094-2-43

Számlavezető bank: OTP

Számlaszám: 11721002-21475915

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató:

ShopRenter.hu Kft
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
info@shoprenter.hu
Telefon: 06-1/234-5011
Az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt e-mail cím: info@shoprenter.hu

Alapvető rendelkezések:

 2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 2.2. A jelen Szabályzat 2022. február 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et módosítsa, amely módosítás a www.avernus-butor.hu weboldalon lesz elérhető. A jelen ÁSZF bármely módosítása nem alkalmazandó azon megrendelésekre, amelyek a módosítás hatályba lépése előtt kerültek leadásra, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

 2.3. A rendelés leadásával egyidejűleg a rendelést leadó Felhasználó elismeri, hogy megismerte a jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit és kifejezetten elfogadja azokat a rendelés leadásakor érvényes szövegezésük szerint. A nevezett dokumentumok elfogadása az erre szolgáló jelölőnégyzet Felhasználó általi kitöltésével történik.

 2.4. A Társaság fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

 3.2. A webshopban a Társaság részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. Amennyiben a webshopban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a webshopban közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

 3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Társaság teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 Rendelés menete

4.1. Megrendelés webáruházunkban kizárólag regisztráció után lehetséges.

4.2. Regisztrációját egyszerűen elvégezheti (a lap jobb felső részében található „regisztráció” menüjében), és azonnal vásárolhat a webáruházban.

4.3. A főmenüben található bútorkategóriákból (pld. Előszoba) választhatja ki a megtekinteni, megrendelni kívánt termék családot (pl.:”komód”), ráklikkelve  megtekintheti az alcsoportban található termékek teljes választékát. 

4.4. A kiválasztott termékre klikkelve, megtekintheti a nagyméretű képeket a termékekről, a termék leírását, megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget. Ezt követően a kosár ikonra kattintva megrendelheti a terméket, termékeket.

4.5. Vásárláskor körültekintően válassza ki a kívánt terméket, a leírások, képek segítséget nyújtanak a termék alaposabb megismerésében. A kosár ikonra kattintva megtekintheti a megvásárolni kívánt termékeket. Amennyiben több tételt kíván megrendelni, akkor a kosár tartalmának megjelenését követően térjen vissza a termékek közé és válasszon további terméket.

4.6. Amikor a terméke(ke)t kiválasztotta és kosárba helyezte, megjelenik a kosarában lévő termékek listája, mennyisége és bruttó ára. Ebben az esetben lehetősége van még mennyiséget módosítania vagy törölnie.

4.7. A fizetési mód kiválasztása és személyes adatai ellenőrzése után a rendelés feladásához nyomja meg a megrendelés elküldése gombot.


4.8. A megrendeléseket Magyarország teljes területén kiszállítjuk (részletesen a Vásárlási útmutató).

Lehetőség van az utánvétes fizetésre illetve az előre átutalással történő fizetésére is (részletesen a Vásárlási útmutató menüben)

4.9. A webáruházban leadott megrendeléséről rövid időn belül visszaigazolásnak kell érkeznie az Ön által megadott e-mail címre. Miután az Ön megrendelése megérkezik hozzánk, a tételek feldolgozásra kerülnek. Kollégáink rögzítik a megrendelést. Az adatok ellenőrzése után továbbítjuk a megrendelést a beszállítók felé.

4.10 A megrendelés értékétől és néhány bútor típusától függően előleget kérhetünk be, ennek mértéke nem haladja meg a megrendelés összegének 30%-át.

4.11. Cégek, vállalkozások on-line rendelése

Amennyiben ön cége, vállalkozása részére kíván rendelni, a vállalkozás adatait, a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét a regisztrációkor legyen szíves megadni. Ezt követően munkatársunk felveszi a megadott kapcsolattartó személlyel a kapcsolatot megrendelése lehető leggyorsabb és zökkenőmentes teljesítése érdekében.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 5.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 18 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2. A megrendelt termék típusától, egyediségétől és a megrendelés értékének nagyságától függően egyes bútorok megrendeléséhez 30% foglaló befizetése szükséges.


5.3. A megrendelések várható szállítási ideje: 4-6 hét. Kárpitos és tömörfa bútorok esetében 8-10 hét is lehet.

5.4. Áru átvételekor legyen kedves ellenőrizni, hogy a számlán feltüntetett termékek egyeznek-e a megrendelésben visszaigazolt bútorokkal, továbbá győződjön meg a kiszállított, átvett csomagok sértetlenségéről.  Abban az esetben, ha a bármilyen rendellenességet tapasztal, a termék hiányos, a számlán szereplő termék nem található a csomagban, legyen kedves a számlára írásban rávezetni, illetve az esetleges sérüléseket fotó dokumentálni.

 5.5. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét a határidőn belül nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, sértetlen, lehetőség szerint eredeti csomagolásban és összeszereletlen állapotban visszaküldheti a megrendelt terméket.  

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.6. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen  többletköltség nem terheli.

6.8. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

6.10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

6.11. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

6.12. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.14. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

6.15. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

6.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6.18. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Elállási nyilatkozatminta letöltése: www.avernus-butor.hu/custom/avernusbutor/image/data/elallasi-nyilatkozat-minta.pdf


A fogyasztó az elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
A fogyasztó részéről írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

7.1. Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

7.6. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.7. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.9. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

7.11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

7.12. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

7.13. A jótállás időtartama időtartamát és szabályait külön jótállási jegyén részletezi a Társaság. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

7.14. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a jogszabály által meghatározott határidőn és feltételeken belül termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

8.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. Társaságunk a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

8.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.5. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Lakhelye szerinti békéltető testület elérhetőségeihez kattintson a következő linkre: https://bekeltetes.hu/

8.6. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

Vegyes Rendelkezések

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni.

A Felhasználó jogosult igénybe venni az Európai Bizottság online vitarendezési platformját(European Online Dispute Resolution (ODR) Platform) .
Ezt a következő linken érheti el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Panaszkezelés rendje

10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

10.2. Társaságunk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

10.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Panasszal fordulhat a Budapest Főváros Kormányhivatala alá tartozó Fogyasztóvédelmi Főosztályhoz is:

Fogyasztóvédelmi Főosztály


Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefon: (1) 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu


Szerzői jogok

11.1. Miután az avernus-butor.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az avernus-butor.hu weboldalon megjelenő tartalmak (különösen de nem kizárólag az ott megjelenő védjegyeket) vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

11.2. Az avernus-butor.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni előzetes írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3. A Társaság fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4. Tilos az avernus-butor.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek átvétele/egyéb módon történő felhasználása vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az avernus-butor.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.5. Az avernus-butor.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Társaság előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

11.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Társaságot kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a társaság közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja, továbbá a jogsértéssel felmerült minden kárát is érvényesítheti.

Adatvédelem

Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója az Adatvédelmi nyilatkozat oldalon található meg.

Budapest, 2022. február 22.